Графік роботи:

ПН: 9:00 -18:00

ВТ-ПТ: 9:00 -17:00

Методичні рекомендації

 1. "Запобігання і протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування" від 16.10.2013 року.

Закони України

 1. Про державну службу.
 2. Про засади запобігання і протидії корупції (від 07.04.11 № 3206-VІ).
 3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення (від 07.04.11 № 3207-VІ).
 4. Про правила етичної поведінки (від 17.05.2012 № 4722 – VI).

Міжнародні акти

 1. Конвенція ООН проти корупції, підписана від імені України 11.12.03 в м. Меріда (Мексиканські Сполучені Штати) та ратифікована згідно із Законом України від 18.10.06 № 251-V.
 2. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією, підписана від імені України 27.01.99 в м. Страсбурзі та ратифікована згідно із Законом України від 18.10.06 № 252-V.
 3. Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією, підписана від імені України 04.11.99 в м. Страсбурзі та ратифікована згідно із Законом України від 16.03.05 № 2476-ІV.
 4. Модельний кодекс поведінки державних службовців країн Ради Європи (схвалено Рекомендацією Кабінету Міністрів Ради Європи Європейським країнам "Про кодекси поведінки для державних службовців.", травень 2000 р., № R (2000)10).

Укази Президента України

 1. Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності (від 10.06.1997 № 503/97).
 2. Питання Національного антикорупційного комітету (від 26.03.10 № 454/2010, затверджено персональний склад, доручено підготувати пропозиції щодо внесення комплексних змін до нових антикорупційних законів).
 3. Про утворення Національного антикорупційного комітету (від 26.02.10 № 275/2010, прийнято рішення про утворення, визначено основні завдання НАК).
 4. Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки (від 21.10.11 № 1001/2011, затверджено Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки).
 5. Про першочергові заходи з реалізації Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (від 05.10.11 № 964/2011, покладено тимчасово на Мін’юст функції спеціально уповноваженого органу з питань антикорупційної політики, доручено підготувати законодавчі та підзаконні акти з реалізації вказаного Закону).
 6. Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (від 25.01.2012 № 33/2012).
 7. Про делегацію України для участі в роботі Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO) (від 20.08.2012 № 479/2012)

Постанови Кабінету Міністрів України

 1. Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування (від 13.06.2000 № 950).
 2. Про заходи щодо підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань боротьби з корупцією (від 02.06.03 № 828, здійснюється підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за запобігання та протидію корупції на базі Національної академії внутрішніх справ. Замовником навчання є Головдержслужба).
 3. Питання запобігання та протидії корупції в органах виконавчої влади (від 08.12.09 № 1422, затверджено Типове положення про підрозділ органу виконавчої влади з питань запобігання та протидії корупції, з 1 січня 2010 р. в центральних органах виконавчої влади та апаратах обласних, Київської, Севастопольської міських держадміністрацій утворюються підрозділи з питань запобігання та протидії корупції).
 4. Про затвердження Порядку інформування Національного агентства України з питань державної служби про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення (від 12.10.11 № 1072).
 5. Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям (від 16.11.11 № 1195).
 6. Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки (від 28.11.11 № 1240).
 7. Про затвердження Порядку підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції ( від 20.10.2011 № 1094).
 8. Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України (від 02.11.2011 № 1126).
 9. Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента (від 11.01.12 № 16).
 10. Про виготовлення бланків декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (від 08.02.2012 № 64).

Розпорядження Кабінету Міністрів України

 1. Про затвердження плану заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією, на 2004 рік (від 17.06.04 № 383-р, зокрема, пунктом 19 Плану передбачено запровадити обов'язковий періодичний розгляд на засіданнях колегій центральних і місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, а також на нарадах в державних установах та організаціях, де працюють державні службовці, питань щодо виконання законодавства про державну службу, боротьбу з корупцією, здійснення заходів щодо запобігання проявам корупції та реагування на них).
 2. Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування (від 06.07.11 № 642-р, запроваджено обов'язкове для всіх категорій посад державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування підвищення кваліфікації з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування).

Накази міністерств та відомств

 1. Наказ Мін’юсту від 23.06.10 № 1380/5 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення експертизи проектів нормативно-правових актів на наявність корупціогенних норм».
 2. Наказ Головдержслужби від 04.08.10 № 214 «Про затвердження Загальних правил поведінки державних службовців», зареєстрований в Мін’юсті 11.11.10 за № 1089/18384.
 3. Наказ Нацдержслужби від 26.12.2011 № 86 «Про затвердження Примірного положення про комісію з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержаного уповноваженою особою як подарунка державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державній або комунальній установі чи організації».
 4. Наказ Мін’юсту від 11.01.12 № 39/5 «Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 січня 2012 р. за № 28/20341).
 5. Наказ Мінфіну від 03.02.2012 № 84 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 07.11.2011 № 1395» ( зміни до інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи).
 6. Наказ МОЗ України від 02.03.2012 № 147 «Про затвердження порядку проведення медичних оглядів та спеціальної перевірки осіб, які претендують на посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування».
 7. Наказ Мін’юсту від 23.03.2012 № 448/5 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав».