Графік роботи:

ПН: 9:00 -18:00

ВТ-ПТ: 9:00 -17:00

Закони України

 1. Верховна Рада України; ЗАКОН від 24.02.1994р. № 4004-XII "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
 2. Верховна Рада України; ЗАКОН вiд 03.03.2005 № 2455-IV"Про Загальнодержавну программу "Питна вода України" на 2006-2020 роки"
 3. Верховна Рада України; ЗАКОН від 12.01.2005 № 187/98-ВР "Про відходи"
 4. Верховна Рада України; ЗАКОН вiд 25.06.1991 № 1264-XII "Про охорону навколишнього природного середовища"
 5. Верховна Рада України; ЗАКОН вiд 16.10.1992 № 2707-XII "Про охорону атмосферного повітря"
 6. Верховна Рада України; ЗАКОН вiд 14.01.1998 № 15/98-ВР "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання"
 7. Верховна Рада України; ЗАКОН вiд 28.02.1991 № 796-XII "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
 8. Верховна Рада України; ЗАКОН вiд 27.02.1991 № 791а-XII "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи"
 9. Верховна Рада України; ЗАКОН вiд 05.04.2007 № 877-V "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
 10. Верховна Рада України; ЗАКОН вiд 23.12.1997 № 771/97-ВР "Про безпечність та якість харчових продуктів"
 11. Верховна Рада України; ЗАКОН вiд 06.04.2000 № 1645-ІІІ "Про захист населення від інфекційних хвороб"

Укази Президента

 1. Президент України УКАЗ від 15.07.2000 № 906/2000 "Про заходи щодо забезпечення підтримки та дальшого розвитку підприємницької діяльності"
 2. Президент України УКАЗ від 01.04.2005 № 571/2005 "Про Всеукраїнську акцію “Зелений паросток майбутнього"
 3. Президент України УКАЗ від 19.10.2005 № 1450/2005 "Про невідкладні заходи щодо запобігання занесенню і поширенню високопатогенного грипу птиці та мінімізації наслідків можливої пандемії грипу"
 4. Президент України УКАЗ від 06.12.2005 № 1694/2005 "Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров'я населення"

Постанови КМУ

 1. Кабінет Міністрів України; ПОСТАНОВА від 27.08.2003р. № 1351 "Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби"
 2. Кабінет Міністрів України; ПОСТАНОВА від 22.09.2004р. № 1243 "Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів"
 3. Кабінет Міністрів України; ПОСТАНОВА, ПОРЯДОК від 04.08.2000р. № 1222 "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування"
 4. Кабінет Міністрів України; ПОСТАНОВА, ПРАВИЛА від 30.07.1996р. № 854 "Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями"
 5. Кабінет Міністрів України; ПОСТАНОВА від 13 квітня 2005р. № 269 "Про здійснення попереднього документального контролю товарів у пунктах пропуску через державний кордон України"
 6. Кабінет Міністрів України; ПОСТАНОВА, ПОРЯДОК вiд 23.07.2004 № 942 "Про затвердження Порядку проведення державної реєстрації спеціальних харчових продуктів і висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи на продовольчу продукцію"
 7. Кабінет Міністрів України; ПОСТАНОВА, НОРМИ від 22.11.2004р. № 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах"
 8. Кабінет Міністрів України; ПОСТАНОВА, ПОРЯДОК від 30.08.2005р. № 827 "Про затвердження Порядку надання у 2005 році спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами"
 9. Кабінет Міністрів України; ПОСТАНОВА, ПОЛОЖЕННЯ від 24.09.2004р. № 1272 "Про затвердження Положення про санітарно-епідеміологічну службу"
 10. Кабінет Міністрів України; ПОСТАНОВА, ПОРЯДОК від 12.05.2004р. № 712 "Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів"
 11. Кабінет Міністрів України; ПОСТАНОВА, ПОЛОЖЕННЯ від 22.06.1999р. № 1109 "Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні"
 12. Кабінет Міністрів України; ПОСТАНОВА, ПОЛОЖЕННЯ від 24.09.2004р. № 1273 "Про внесення змін до Положення про державну санітарно-епідеміологічну службу України"
 13. Кабінет Міністрів України; ПОСТАНОВА, ПРАВИЛА від 24.04.1999р. № 696 "Про затвердження Правил санітарної охорони території України"
 14. ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ; ПОСТАНОВА від 27.12.2007р. № 41 "Про заборону виробництва та реалізації населенню засобів догляду за автотранспортом, що містять метиловий спирт (метанол)"
 15. Кабінет Міністрів України; ПОСТАНОВА, ПОЛОЖЕННЯ від 17.10.2008р. № 921 "Про затвердження Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
 16. Кабінет Міністрів України; ПОСТАНОВА від 03.08.2008р. № 1218 "Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів"
 17. ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ; ПОСТАНОВА, ДСП 9.9.5.035-99 від 01.07.1999р. № 35 "Безпека роботи з мікроорганізмами І-ІІ груп патогенності"

ДСНіП

 1. Гігієнічна оцінка водоочисних пристроїв, призначених для застосування у практиці питного водопостачання (Державні санітарні правила ДСП 2.2.4.-003-98) № 3; прийнятий: 28-09-1998; чинний
 2. Граничнодопустимі концентрації (ГДК) та орієнтовні допустимі рівні (ОДР) шкідливих речовин у воді водних об'єктів господарсько-питного та культурно-побутового водокористування № 5793-91; прийнятий: 11-07-1991; чинний
 3. Граничнодопустимі концентрації (ГДК) та орієнтовні допустимі рівні (ОДР) шкідливих речовин у воді водних об'єктів господарсько-питного та культурно-побутового водокористування № 6025-91; прийнятий: 21-10-1991; чинний
 4. Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації ДСН 3.3.6.039-99 № 39; прийнятий: 01-12-1999; чинний
 5. Державні санітарні правила авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів у народному господарстві України № 382; прийнятий: 18-12-1996; чинний
 6. Державні санітарні правила для підприємств (цехів), що виробляють кондитерські вироби з кремом № 262; прийнятий: 28-08-1997; чинний
 7. Державні санітарні правила і гігієнічні норми "Гігієнічна класифікація пестицидів за ступенем небезпечності". ДСП 8.8.1.2.002-98 № 2; прийнятий: 28-08-1998; чинний
 8. Державні санітарні правила і норми "Улаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів" ДСанПіН 5.5.5.23-99 № 23; прийнятий: 26-04-1999; чинний
 9. Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров'я дітей. Державні санітарні правила і норми ДСанПіН 5.5.6.012-98 № 12; прийнятий: 30-12-1998; чинний
 10. Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості № 27; прийнятий: 01-07-1999; чинний
 11. Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01 № 63; прийнятий: 14-08-2001; чинний
 12. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПІН 3.3.2.007-98 № 7; прийнятий: 10-12-1998; чинний
 13. Державні санітарні правила і норми скидання з суден стічних, нафтоутримуючих, баластних вод і сміття у водоймища ДСанПІН 199-97 № 199; прийнятий: 09-07-1997; чинний
 14. Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами) № 201; прийнятий: 09-07-1997; чинний
 15. Державні санітарні правила та норми "Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах" ДСанПіН 5.5.6.009-98 № 9; прийнятий: 30-12-1998; чинний
 16. Державні санітарні правила та норми "Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України" ДСанПіН 2.2.2.028-99 № 28; прийнятий: 01-07-1999; чинний
 17. Державні санітарні правила та норми для перукарень різних типів ДСПІН 2.2.2.022-99 № 22; прийнятий: 25-03-1999; чинний
 18. Державні санітарні правила та норми. 2. Комунальна гігієна. 2.7. Грунт, очистка населених місць, побутові та промислові відходи, санітарна охорона грунту. "Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення" ДСанПіН 2.2.7.029-99 № 29; прийнятий: 01-07-1999; чинний
 19. Доповнення до Медико-біологічних вимог і санітарних норм якості продовольчої сировини і продуктів харчування від 01.08.89 р. N 5061-89 № 122-12/805; прийнятий: 19-11-1991; чинний
 20. Медико-біологічні вимоги і санітарні норми якості продовольчої сировини і продуктів харчування № 5061-89; прийнятий: 01-08-1989; чинний
 21. Орієнтовні безпечні рівні впливу (ОБРВ) шкідливих речовин в повітрі робочої зони № 5203-90; прийнятий: 07-12-1990; чинний
 22. Орієнтовні допустимі рівні (ОДР) шкідливих речовин у воді водних об'єктів господарсько-питного та культурно-побутового водокористування № 5311-90; прийнятий: 28-12-1990; чинний
 23. Основні санітарні правила роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань ОСП-72/87 № 4422-87; прийнятий: 26-08-1987; чинний
 24. Підприємства чорної металургії. Державні санітарні правила. ДСП 3.3.1.038-99 № 38; прийнятий: 01-12-1999; чинний
 25. Підприємства щодо виробництва і розливу мінеральних та штучно-мінералізованих вод. Державні санітарні правила та норми. ДсанПіН 4.4.4.065-00 № 65; прийнятий: 18-04-2000; чинний
 26. Правила безпеки при транспортуванні радіоактивних речовин (ПБТРВ-73) № 1139-78; прийнятий: 27-12-1973; чинний
 27. ПРАВИЛА ВЛАШТУВАННЯ І БЕЗПЕКИ РОБОТИ В ЛАБОРАТОРІЯХ (ВІДДІЛАХ, ВІДДІЛЕННЯХ) МІКРОБІОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ № 1; прийнятий: 28-01-2002; чинний
 28. Про введення в дію Державних гігієнічних нормативів "Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-37)" № 62; прийнятий: 01-12-1997; чинний
 29. Про введення галузевих норм безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, а також норм санітарного одягу та санітарного взуття № 65; прийнятий: 29-01-1988; чинний
 30. Про внесення змін до Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, затверджених наказом МОЗ України від 01.08.96 N 239 № 828; прийнятий: 13-12-2006; чинний
 31. Про внесення змін до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом МОЗ від 19.06.96 N 173 № 362; прийнятий: 02-07-2007; чинний
 32. Про затвердження граничних норм природного убутку медикаментів на аптечних складах № 138; прийнятий: 06-02-1985; чинний
 33. Про затвердження державних санітарних норм і правил "Організація роботи лабораторій при дослідженні матеріалу, що містить біологічні патогенні агенти I-IV груп патогенності молекулярно-генетичними методами" № 26; прийнятий: 24-01-2008; чинний
 34. Про затвердження Державних санітарних норм і правил для підприємств, що виробляють солод, пиво та безалкогольні напої № 811; прийнятий: 11-12-2007; чинний
 35. Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Транспортування продовольчої продукції залізничним, повітряним та водним транспортом" № 175; прийнятий: 20-04-2005; чинний
 36. Про затвердження Державних санітарних норм та правил при роботі з джерелами електромагнітних полів № 476; прийнятий: 18-12-2002; чинний
 37. Про затвердження державних санітарних правил "Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України" № 54; прийнятий: 02-02-2005; чинний
 38. Про затвердження Державних санітарних правил для ковальсько-пресових цехів № 200; прийнятий: 09-07-1997; чинний
 39. Про затвердження Державних санітарних правил для підприємств порошкової металургії № 235; прийнятий: 18-12-1995; чинний
 40. Про затвердження Державних санітарних правил і норм "Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання" № 383; прийнятий: 23-12-1996; чинний
 41. Про затвердження Державних санітарних правил і норм "Папір і картон на основі макулатури, призначені для пакування сухих харчових продуктів. Гігієнічні вимоги, критерії оцінки якості і безпечності, методи визначення" № 746; прийнятий: 13-11-2006; чинний
 42. Про затвердження Державних санітарних правил і норм для підприємств і суден, що виробляють продукцію з риби та інших водних живих ресурсів № 197; прийнятий: 06-05-2003; чинний
 43. Про затвердження Державних санітарних правил і норм проектування, будівництва та експлуатації плавальних басейнів на морських і річкових суднах № 202; прийнятий: 09-07-1997; чинний
 44. Про затвердження Державних санітарних правил і норм суднобудівних і судноремонтних об'єктів http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=816
 45. Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів № 173; прийнятий: 19-06-1996; чинний
 46. Про затвердження Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів № 172; прийнятий: 19-06-1996; чинний
 47. Про затвердження Державних санітарних правил та норм № 46; прийнятий: 01-12-1999; чинний
 48. Про затвердження Державних санітарних правил та норм № 239; прийнятий: 01-08-1996; чинний
 49. Про затвердження Державних санітарних правил та норм "Підприємства вугільної промисловості" № 468; прийнятий: 13-12-2002; чинний
 50. Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах № 298/227; прийнятий: 17-04-2006; чинний
 51. Про затвердження методичних рекомендацій "Санітарно-епідеміологічний нагляд за знезаражуванням води у системах централізованого господарсько-питного водопостачання діоксидом хлору" № 430; прийнятий: 30-07-2007; чинний
 52. Про затвердження Санітарних правил і норм по застосуванню харчових добавок № 222; прийнятий: 23-07-1996; чинний
 53. Про норми природної втрати етилового спирту при зберіганні, переміщенні та транспортуванні залізничним, водним і автомобільним транспортом № 1304; прийнятий: 30-09-1986; чинний
 54. Про підготовку проекту ДСанПіН "Вода питна фасована. Гігієнічні вимоги та контроль якості" № 15; прийнятий: 13-01-2005; чинний
 55. Про скасування наказу Міністерства охорони здоров'я від 29.11.2002 N 433 "Про затвердження державних гігієнічних нормативів "Норми радіаційної безпеки України. Основні санітарні правила (ОСПУ), регламенти і вимоги щодо порядку застосування" (НРБУ/ОСПУ)" № 106; прийнятий: 13-03-2003; чинний
 56. Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту № 1567-76; прийнятий: 30-12-1976; чинний
 57. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.037-99 № 37; прийнятий: 01-12-1999; чинний
 58. Санітарні норми допустимого шуму в приміщеннях жилих і громадських будівель та на території житлової забудови № 3077-84; прийнятий: 03-08-1984; чинний
 59. Санітарні норми допустимого шуму, що створюється виробами медичної техніки в приміщеннях лікувально-профілактичних закладів № 3057-84; прийнятий: 30-07-1984; чинний
 60. Санітарні норми допустимої гучності звучання звуковідтворювальних і звукопідсилювальних пристроїв у закритих приміщеннях та на відкритих майданчиках № 4396-87; прийнятий: 07-07-1987; чинний
 61. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99 № 42; прийнятий: 01-12-1999; чинний
 62. Санітарні правила для виноробних підприємств № 5788-91; прийнятий: 07-06-1991; чинний
 63. Санітарні правила для підприємств громадського харчування, включаючи кондитерські цехи і підприємства, що виробляють м'яке морозиво (СанПін) б/н; прийнятий: 19-03-1991; чинний
 64. Санітарні правила для підприємств лікеро-горілчаної промисловості № 1824-78; прийнятий: 14-02-1978; чинний
 65. Санітарні правила для підприємств продовольчої торгівлі № 5781-91; прийнятий: 16-04-1991; чинний
 66. Санітарні правила для підприємств спиртової промисловості б/н; прийнятий: 20-06-1973; чинний
 67. Санітарні правила зі збору, зберігання, транспортування та первинної обробки вторинної сировини № 2524-82; прийнятий: 22-01-1982; чинний
 68. Санітарні правила і норми охорони прибережних вод морів від забруднення в місцях водокористування населення № 4631-88; прийнятий: 06-07-1988; чинний
 69. Санітарні правила оснащення, обладнання і утримання гуртожитків для робітників, студентів, учнів середніх спеціальних навчальних закладів і професійно-технічних училищ № 4719; прийнятий: 01-11-1988; чинний
 70. Санітарні правила по обладнанню та влаштуванню тракторів і сільськогосподарських машин. Державні санітарні правила. ДСП 3.3.2.041-99 № 41; прийнятий: 01-12-1999; чинний
 71. Санітарні правила по обладнанню та експлуатації засобів малої механізації для сільськогосподарського виробництва. Державні санітарні правила. ДСП 3.3.2.040-99 № 40; прийнятий: 01-12-1999; чинний
 72. Санітарні правила устрою, обладнання та експлуатації лікарень, пологових будинків та інших лікувальних стаціонарів СанПиН 5179-90 б/н; прийнятий: 29-06-1990; чинний
 73. Санітарні правила щодо улаштування, утримання та обладнання молокороздавальних пунктів на промислових підприємствах № 246-57; прийнятий: 16-05-1957; чинний
 74. Санітарні правила щодо улаштування, утримання та обладнання молокороздавальних пунктів на промислових підприємствах № 246-57; прийнятий: 16-05-1957; чинний
 75. Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві Державні санітарні правила ДСП 8.8.1.2.001-98 № 1; прийнятий: 03-08-1998; чинний
 76. Фторування води на водопроводах централізованого господарсько-питного водопостачання (Державні санітарні правила та норми ДСанПіН 2.2.4.-005-98) № 5; прийнятий: 22-10-1998; чинний