Графік роботи:

ПН: 9:00 -18:00

ВТ-ПТ: 9:00 -17:00

Про нас

Державною санітарно-епідеміологічною службою України згідно наказу від 28.11.2012р. №116 утворено нову юридичну особу публічного права - Державну установу "Львівський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України". Наказом Міністерства охорони здоров’я України №644 від 01.07.2016 (із змінами внесеними наказом №689 від 08.07.2016) затверджено статут Державної установи “Львівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України” (далі — Центр).

Центр являється санітарно-профілактичною установою охорони здоров'я, заснованою на державній власності, що належить до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України.

У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, Законами України, актами Президента та Кабінету Міністрів України, нормативно-розпорядчими документами Міністерства охорони здоров'я України.

Предметом діяльності Центру є забезпечення проведення лабораторних та інструментальних досліджень та випробувань у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення; здійснення заходів, спрямованих на санітарну охорону державного кордону України від завезення інфекційних хвороб що мають міжнародне значення; проведення розслідувань причин і умов виникнення інфекційних та неінфекційних захворювань, отруєнь, радіаційних аварій. У центрі уваги Центру є поліпшення здоров’я та якості життя населення Львівщини шляхом профілактики захворювань та інших чинників, що впливають на фізичне і психічне здоров’я людей через спостереження випадків і пропаганди здорового способу життя.

Крім виконання основних завдань, Центром на договірних засадах з фізичними та юридичними особами надаються платні послуги , вартість яких затверджена Кабінетом Міністрів України. Сфера таких послуг охоплює лабораторно-інструментальні дослідження факторів навколишнього середовища (вода відкритих водойм, атмосферне повітря, грунт), харчові продукти та питну воду, шкідливі фактори виробничого середовища, діагностичні аналізи захворювань, викликаних паразитарними, вірусними та бактеріальними збудниками та вивчення чутливість останніх до антибіотиків, ряд інших аналізів.

На базі Державної установи „Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України” створений Випробувальний центр, який акредитований Національним агенством з акредитації України на відповідність вимогам міжнародного стандарту ДСТУ ISO17025:2006. Директор Випробувального центру Урбанович М.В. – заступник директора ДУ «Львівський ОЛЦ МОЗ України»

Атестат про акредитацію №2Н262 від 14.03.2017р. дійсний до 13.03.2022р.

Випробувальний центр проводить:

органолептичні, бактеріологічні випробування, визначення та ідентифікацію генетично модифікованих організмів, атомно-абсорбційні, візуальні, імунофлюорисцентні, імуноферментні, радіологічні, фізико-хімічні, токсиколого-гігієнічні, хроматографічні, фотоколориметричні, спектрофотометричні, та інші випробування в продуктах харчових та продовольчій сировині, тютюнових виробах, лікарських рослинах, воді питній, дистильованій та воді відкритих водойм та басейнів, об’єктах навколишнього середовища, змивах, біологічному матеріалі, папері та картоні, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, будівельних матеріалах, лакофарбовій продукції, товарах побутової хімії та парфумерно-косметичній продукції, дитячих іграшках та виробах з фарфору, фаянсу, скла і глини, випробування фізичних факторів в робочій зоні та навколишньому середовищі та відбір проб для проведення випробувань.

Кількість показників, на які акредитований випробувальний центр (ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 біля 500).

Для виконання покладених на Центр завдань, в його структурі функціонують відділ дослідження фізичних та хімічних факторів, відділ дослідження біологічних факторів, відділи епідеміологічного нагляду та профілактики неінфекційної та інфекційної захворюваності, санітарно-карантинний відділ, лабораторії санітарно-гігієнічного, бактеріологічного, паразитологічного та вірусологічного профілів.

Коротка характеристика лабораторних підрозділів Центру.

Паразитологічна лабораторія

Являється консультативним, організаційно-методичним та учбовим центром з питань лабораторної діагностики паразитарних хвороб для всіх профільних лабораторій структурних підрозділів ДУ “Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України”, клініко-діагностичних лабораторій лікувально-профілактичних закладів, відомчих лабораторій незалежно від форм власності.

Крім цього, лабораторія:

 • проводить арбітражну (контрольну) оцінку паразитологічних досліджень, що виконуються іншими лабораторіями;
 • проводить лабораторні паразитологічні дослідження при розробці та втіленні в практику нових технологій, технічних умов, рецептур, виробів медичного призначення, та інше;
 • виконує широкий спектр паразитологіних (діагностичних) досліджень біологічних матеріалів від людини на наявність збудників паразитарних хвороб;
 • проводить моніторинг та лабораторний контроль за паразитологічними показниками об'єктів довкілля;
 • проводить ентомологічні дослідження матеріалу на наявність переносників трансмісивних хвороб та моніторинг довкілля щодо розповсюдження кровосисних членистоногих, шкідливих для здоров’я людини;

Лабораторія забезпечена сучасним обладнанням, тут працюють висококвалі фіковані фахівці.

Лабораторія у своїй роботі застосовує достовірні, перевірені часом методи виявлення гельмінтів, їх яєць, личинок, фрагментів у фекаліях, жовчі, сечі. Ці методи є основними при проведенні діагностичних паразитологічних досліджень і лабораторія акредитована на їх проведення.

В останні роки з’явились комп’ютерні, біомагнітнорезонансні та інші методики діагностики паразитозів. Проте, методик трактування їх результатів немає. Неодноразово до нас в паразитологічну лабораторію звертаються люди після таких обстежень, у яких були встановлені множинні ураження паразитами і які при належному обстеженні не отримали підтвердження ні клінічними, ні традиційними паразитологічними методами. При цьому хворі отримували лікування дорогими біологічними добавками чи сумнівними препаратами на що витрачались значні кошти без будь-якого ефекту у покращенні їх здоров'я.

Не витрачайте марно гроші на незрозумілі методи діагностики, на необґрунтоване лікування паразитарних хвороб, яких у Вас може і не бути. Звертайтесь до установ, які акредитовані на право проведення паразитологічних досліджень, чим вони гарантують компетентність та достовірність результатів.

Зав. паразитологічною лабораторією Іваник Руслана Юріївна

Адреса лабораторії: м. Львів вул. Тернопільська, 19

Контактний тел/факс 270-30-18

Вірусологічна лабораторія

Вірусологічна лабораторія розпочала своє існування у 60-х роках 20-го століття і є одним з провідних діагностичних підрозділів ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» з контролю за циркуляцією вірусів в зовнішньому середовищі, діагностиці вірусних інфекцій і розшифровці спалахів неясної етіології.

Лабораторія виконує дослідження та вимірювання за рахунок коштів державного бюджету відповідно до річного плану роботи та у відповідності до епідемічної ситуації, а також за плату на замовлення юридичних, фізичних осіб та громадян. Лабораторія атестована у системі МОЗ України, має дозвіл на роботу зі збудниками ІІІ-IV групи патогенності.

В лабораторії проводяться дослідження класичними вірусологічними методами (з використанням культур клітин HEP-2, RD, L20B з метою виділення вірусів); серологічними методами (ІФА, МФА, ІХА, РГГА, РН) з метою виявлення антигенів та антитіл, а також методом полімеразно-ланцюгової реакції.

Лабораторія оснащена високотехнологічним обладнанням для здійснення діагностики специфічними та чутливими методами – імуноферментного аналізу (ІФА), полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР), що дозволяє відповідати міжнародним стандартам та вимогам, а також гарантувати високу якість результатів.

В лабораторії працюють висококваліфіковані фахівці. Лікарі відвідують семінари, тренінги та наукові конференції, де отримують знання та навички щодо сучасних методів діагностики. Регулярно проходять зовнішнє тестування, в лабораторії налагоджена система зовнішнього та внутрішнього контролю якості досліджень.

Вірусологи проводять дослідження з індикації збудників вірусних інфекцій: від кишкових вірусів (ротавіруси, ентеровіруси, у т.ч. поліовіруси, аденовіруси, вірус гепатиту А), вірусів з парентеральним шляхом передачі (віруси гепатитів) до респіраторних вірусів (кору, краснухи, грипу та інших збудників ГРВІ).

Також, в лабораторії здійснюється вивчення напруженості імунітету у населення області до вірусів кору, краснухи, поліомієліту. Проводяться моніторингові дослідження об’єктів довкілля з метою виявлення поліо- та інших ентеровірусів, вірусів гепатиту А, ротавірусів, аденовірусів.

Досліджується питна вода, вода відкритих водойм, рекреаційних зон, а також стічні води, грунт.

Запрошуємо до взаємовигідного співробітництва з вірусологічною лабораторією ДУ «ЛОЛЦ ДСЕСУ» лікувально-профілактичні заклади, медичні установи (кабінети), власників водоканалів, сільгоспвиробників, виробників продовольчої сировини, харчової продукції.

Ми гарантуємо якість і конфіденційність щодо проведених досліджень та отриманих результатів.

Зав.вірусологічною лабораторією Старинчук Ліна Сергіївна

Адреса лабораторії м.Львів, вул.Круп'ярська,27

Контактнийтел. 276-85-97 (вірусологічна лабораторія), 276-86-90 (відділення організації епідеміологічних досліджень)

Бактеріологічна лабораторія

Бактеріологічна лабораторія відділу досліджень біологічних факторів є структурним підрозділом ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗУ». Лабораторія є консультативним, організаційно-методичним та учбовим центром для всіх мікробіологічних лабораторій структурних підрозділів ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України», клініко-діагностичних лабораторій лікувально-профілактичних закладів та відомчих лабораторій, незалежно від форм власності. Загалом у Львівській області функціонує 24 мікробіологічні лабораторії відокремлених структурних підрозділів, які працюють з мікроорганізмами ІІІ-ІУ груп патогенності, атестовані на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду в галузі охорони здоров’я відповідно до галузі атестації. Також бактеріологічна лабораторія ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗУ» акредитована в НААУ відповідно до вимог ДСТУ ISO/EC 17025:2006 (ISO/IEC 17025:2005) в сфері бактеріологічні випробування, імунофлюорисцентні, імуноферментні, молекулярно-діагностичніта інші випробування в продуктах харчових та продовольчій сировині, тютюнових виробах, лікарських рослинах, воді питній, дистильованій та воді відкритих водойм та басейнів, об’єктах навколишнього середовища, змивах, біологічному матеріалі, папері та картоні, повітрі робочої зони, парфумерно-косметичній продукції та відбір проб для проведення випробувань. Лабораторні дослідження та вимірювання для потреб державного санітарно-епідеміологічного нагляду проводяться за рахунок коштів державного бюджету відповідно до щорічного плану роботи установи, а також за оплату згідно з законодавством.

В лабораторіях центру працює 29 лікарів-бактеріологів, 9 бактеріологів, 69 фельдшерів-лаборантів, у т.ч. в обласній бактеріологічній лабораторії – 4 лікаря-бактеріолога, 6фельдшерів-лаборантів. Персонал лабораторій має професійну підготовку з лабораторної діагностики інфекційних захворювань на базах бактеріологічної лабораторії ДЗ «ЦКМЗ МОЗ України»(тепер Центр громадського здоров’я), Київської НМАПО, та Харківської МАПО та ВООЗу, USAID, PATH.

Основними завданнями бактеріологічних лабораторій є забезпечення проведення мікробіологічних досліджень у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення на території Львівської області згідно з Законом України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”.

В обласній бактеріологічній лабораторії проводяться дослідження бактеріологічним, імуноферментним, молекулярно-діагностичними методами та використовуються швидкі тести та системи для ручної та автоматичної біохімічної ідентифікації з візуальним обліком результатів і визначенням виду мікроорганізму згідно кодових довідників або за допомогою спеціальних комп”ютерних програм. Низка таких препаратів зареєстровані в Україні. Наприклад: тест-системи для санітарно-бактеріологічного контролю об’єктів довкілля Нова-Стрік (Нова мед, Ізраїль), тест-системи для ідентифікації мікроорганізмів та визначення їх чутливості до антимікробних препаратів(БіоМерьє, Франція), середовища фірми HiMedia, Мерк, Оксфорд,БіоМерьє.

Лабораторія проводить санітарно-бактеріологічні дослідження з об’єктів довкілля (загальне мікробне число, бактерії групи кишкової палички, патогенного стафілококу, стрептококу, сальмонел, шигел, патогенної ешеріхії, протею,лістерій, кампілобактерій, колі-фагів, дріжджів та грибів, , клостридій, ентерококів, анаеробів, молочно-кислихта колі формних бактерій, мікроорганізмів роду бацилюс а також інших мікроорганізмів, діагностичні, профілактичні дослідження біоматеріалу від людей, а також за епідеміологічними показами:

- санітарно-бактеріологічні: води (водопровідна, кринична, із свердловин, відкритих водойм), харчових продуктів, грунту, контроль якості дезінфекції, матеріалу на стерильність, повітря, контроль поживних середових для відомчих лабораторій та ЛПЗ.

- діагностичні та профілактичні на виявлення збудників дифтерії, правцю, кашлюку, стафілококової, стрептококової, менінгококової інфекції, дисбактеріозу, кишкових інфекцій, грибків.

Матеріал для дослідження від людей та проби об’єктів довкілля доставляти в лабораторію за адресою: м.Львів, вул. Городоцька, 2, тел. 261-53-13 або за адресами відокремлених структурних підрозділів.

Зав.бактеріологічною лабораторією канд.біол.наук Лич Оксана Семенівна

Адреса лабораторії м.Львів, вул.Городоцька,2

Контактний тел. 261-53-13

Лабораторія особливо небезпечних інфекцій

Лабораторія особливо небезпечних інфекцій (ОНІ) відділу досліджень біологічних факторів є структурним підрозділом ДУ “Львівський обласний лабораторний центр ДСЕСУ». Лабораторія з 2014 р. розміщена та функціонує в новозбудованому лабораторному корпусі.

Основними завданнями лабораторії є забезпечення проведення лабораторних досліджень на особливо небезпечні інфекції у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення на території Львівської області згідно з Законом України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення".

Лабораторія ОНІ має дозвіл на роботу із збудниками II групи патогенності, атестована МОЗ України на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду в галузі охорони здоров’я відповідно до галузі атестації. Лабораторні дослідження та вимірювання для потреб державного санітарно-епідеміологічного нагляду проводяться за рахунок коштів державного бюджету відповідно до щорічного плану роботи установи, а також за оплату згідно з законодавством.

Лабораторія ОНІ оснащена на рівні BSL-2, забезпечена боксами біологічної безпеки ІІ класу, устаткована сучасною апаратурою та обладнанням, що дає можливість проводити лабораторні дослідження молекулярно-генетичними, імуно-серологічними, бактеріологічними, біологічними методами з метою діагностики особливо небезпечних інфекцій та виявлення збудників цих інфекцій в навколишньому середовищі. Лабораторія ОНІ являється організаційним, консультативно-методичним та навчальним центром з питань діагностики ОНІ.

Персонал лабораторії має професійну підготовку з лабораторної діагностики ОНІ на базах Одеського НДПЧІ ім..Мєчнікова, Української ПЧС, лабораторії ОНІ ДЗ «ЦКМЗ МОЗ України», Київської НМАПО та Харківської МАПО. Колектив лабораторії пройшов підготовку в рамках Проекту Зменшеня Біологічної Загрози (ПЗБЗ) в Україні, підписаного угодою між МО США та МОЗ України.

Лабораторія проводить діагностичні та профілактичні дослідження (моніторинг за об’єктами довкілля) на ОНІ: туляремію, холеру, чуму, сибірську виразку, лептоспіроз, кишкові ієрсініози, лістеріоз, еризипелоїд, бруцельоз, ботулізм, кліщові бореліози, а також здійснює виявлення ГМО в продуктах харчування та сировині якісними та кількісним методами, контроль якості поживних середовищ для діагностики холери та навчання на робочих місцях для фахівців відомчих лабораторій на договірній основі (згідно з Постановою КМ України від 11 травня 2006 р. N 662).

Матеріал для дослідження від людей та проби об’єктів довкілля (вода відкритих водойм, колодязів, гризуни, кліщі, грунт, продукти харчування, змиви, та ін.) доставляти в лабораторію за адресою:

Зав. лабораторії: к.мед.наук Семенишин Оксана Богданівна

Адреса лабораторії: м.Львів, вул. Круп’ярська, 27.

Контактний телефон: 276-85-92

Відповідно до визначених Cтатутом завдань та напрямів діяльності ДУ „Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України” здійснює лабораторні дослідження та інструментальні заміри, а також випробування на замовлення юридичних осіб та громадян. Центром проводяться:

 • санітарно-гігієнічні;
 • токсиколого-гігієнічні;
 • фізичні;
 • радіологічні.

та інші дослідження щодо безпеки факторів, що можуть небезпечно впливати на стан здоров’я людини у виробничому середовищі та довкіллі у відповідності до галузі атестації лабораторій.

Дані дослідження проводяться лабораторією обласного центру та 23 санітарно-гігієнічними лабораторіями, лабораторіями електромагнітних полів та інших фізичних факторів відокремлених структурних підрозділів. Щодо здійснення радіологічних досліджень, то дані дослідження проводяться у лабораторії з проведення радіологічних досліджень по вул. Круп'ярська, 27 та у лабораторії Львівського міського відділення на пр. Чорновола, 45.

Основним консультативним, організаційним та координаційним підрозділом з дослідження фізичних та хімічних факторів є відділення організації санітарно-гігієнічних досліджень ДУ "Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України".

Завідувач відділення: лікар вищої категорії Сидор Дмитро Петрович

Адреса: м.Львів, вул. Круп’ярська, 27

Телефон: 275 60 50

Санітарно-гігієнічна лабораторія відділу досліджень фізичних та хімічних факторів є структурним підрозділом ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України».

В штаті лабораторії працюють працюють кваліфіковані фахівці, а саме: лікарі-лаборанти, біологи, інженери та фельдшери-лаборанти.

На оснащенні в сангіглабораторії є засоби вимірювання та обладнання, яке дає змогу проводити лабораторні дослідження фізико-хімічними, атомно-абсорбційним, хроматографічним, вольт-амперометричним, флуориметричним, фотоколориметричним методами досліджень.

З метою реалізації Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та Статутних повноважень санітарно-гігієнічна лабораторія здійснює санітарно-гігієнічні лабораторні дослідження об'єктів навколишнього середовища, продовольчої сировини та харчових продуктів, умов праці, навчання, життєдіяльності людини та токсиколого-гігієнічні дослідження.

З цією метою на оснащенні в сангіглабораторії є засоби вимірювання та обладнання, які дають змогу проводити лабораторні дослідження фізико-хімічними, атомно-абсорбційним, хроматографічним, вольт-амперометричним, флуориметричним, фотоколориметричним методами досліджень.

Санітарно гігієнічна лабораторія атестована МОЗ України на проведення досліджень в сфері поширення державного метрологічного нагляду відповідно до галузі атестації (свідоцтво про атестацію від 05.06.2015р. №179/15), атестована на право проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища та трудового процесу з метою атестації робочих місць (свідоцтво від 20.10.2015р. № 0952), акредитована в НААУ (атестат про акредитацію від 14.03.2017р. № 2Н1262). Лабораторія має ліцензію на проведення робіт з прекурсорами Державної служби України з контролю за наркотиками (ліцензія серія АЕ від 25.07.2013р. № 269621).

Лабораторія може бути учбовою базою вищих і середніх учбових закладів по підготовці фахівців, проведення інтернатури з питань організації лабораторної служби.

Санітарно гігієнічна лабораторія уповноважена проводити на відповідність до діючих санітарних норм і правил, а також державних стандартів санітарно-хімічні дослідження:

 • води питної;
 • води відкритих водойм;
 • грунту;
 • продовольчої сировини та харчових продуктів;
 • атмосферного повітря;
 • повітря робочої зони;
 • токсиколого-гігієнічні дослідження наступної готової продукції: полімерних та інших матеріалів, які контактують з харчовими продуктами, матеріалів та виробів текстильних, шкіряних, хутрових, будівельних матеріалів, меблів, лакофарбової продукції, дитячих іграшок, паперу та картону, виробів з фарфору, фаянсу, скла і глини, товарів побутової хімії та парфумерно-косметичної продукції, тощо.

Також на базі ДУ „Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України” проводяться навчання фахівців відомчих лабораторій на договірних засадах (відповідно до Постанови КМ України від 11.05.2006р. № 662).

ДУ «Львівський обласний лабораторний центр» надає послуги щодо атестації робочих місць за умовами праці, яка здійснюється відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року №442 та Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених постановою Міністерства праці України від 1 вересня 1992 року, №41. Для атестації робочих місць проводиться весь спектр лабораторних досліджень та інструментальних замірів шкідливих факторів виробничого процесу, за результатами яких надається фаховий висновок про умови праці на кожному робочому місці у відповідності до Державних санітарних правил і норм «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», які затверджені наказом МОЗ України від 08.04.2014 р. № 248. Крім цього, фахівці з гігієни праці, при необхідності, додатково можуть визначити на кожному робочому місці шкідливі і небезпечні фактори виробничого середовища, технологічного та трудового процесу з метою атестації робочих місць.

Вартість послуг контролюється на рівні держави, прейскурант цін затверджений поcтановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2003 р. N 1351. Вимірювальні лабораторії обласного центру та його міського відділу атестовані на право проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища та трудового процесу з метою атестації робочих місць

Зав. лабораторії: лікар вищої категорії з загальної гігієни Галай Ореста Андріївна

Адреса лабораторії: м.Львів, вул.Городоцька, 2, тел. 261 07 39;

вул. Лепкого,8, тел. 2616424.

Лабораторія електромагнітних полів та інших фізичних факторів атестована на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду - свідоцтво про атестацію № 180/15 від 05.06.15р. Підтвердила свою компетентність у проведенні випробовувань відповідно до вимог ДСТУ 1S0/IEC17025:2006.

Забезпечена необхідними засобами вимірювальної техніки.

Основними напрямками діяльності лабораторії є виконання завдань із забезпечення проведення інструментальних досліджень і випробувань у сфері санітарного і епідеміологічного благополуччя населення, а саме:

 • проведенням інструментальних досліджень, вимірювань, випробувань для потреб санітарно-епідеміологічної експертизи та атестації робочих місць за умовами праці на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форм власності;
 • проведенням за оплату інструментальних замірів для громадян, юридичних осіб на їх замовлення згідно із діючим законодавством;
 • проведенням інструментальних досліджень об'єктів навколишнього середовища з метою моніторингу;
 • проведення розрахунків розподілу рівнів електромагнітного поля від джерел електромагнітного випромінювання (радіо, телевізійних, базових станцій мобільного зв’язку та інших);
 • організаційно-методичною діяльністю (проведення конференцій, семінарів та інших заходів, навчання на робочих місцях методам санітарно-гігієнічних вимірювань);

Фахівці лабораторії особливу увагу приділяють охороні здоров’я населення від впливу електромагнітних випромінювань, що виникають у навколишньому середовищі. Досліджуються рівні напруженості електромагнітного поля, поверхневої густини потоку енергії від радіотехнічних об’єктів (базових станцій мобільного зв’язку, радіо- та телевізійних станцій).

Також проводяться заміри рівнів напруженості електричного поля від ліній електропередач, підстанцій, пристроїв, що створюють електричне поле.

Крім того проводяться математичні розрахунки очікуваних рівнів електромагнітних полів від радіотехнічних об’єктів, складаються та оформлюються санітарні паспорти на радіотехнічні об’єкти.

Крім того, фахівцями лабораторії проводяться дослідження рівнів шуму, вібрації, освітленості, параметрів мікроклімату (інтенсивності інфрачервоного опромінення, температури, відносної вологості та швидкості руху повітря).

Вартість досліджень, які проводяться лабораторією, визначена постановою КМУ від 27 серпня 2003 р. N 1351 "Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби".

Завідувач лабораторії: Стасюк Вадим В'ячеславович

Адреса: м.Львів, вул Лепкого,8,

Телефон: 067-67-66-786

Радіологічна лабораторія надає послуги із вимірювання потужності поглиненої дози зовнішнього гамма-випромінювання у приміщеннях: житлових будинків, промислових підприємств, освітніх установ, лікувально-профілактичних закладів, а також на відкритих майданчиках та підприємствах із заготівлі, переробки металобрухту.

Вимірює та дає експертну оцінку потужності поглинутої дози рентгенівського-, гамма– випромінювання на робочих місцях персоналу категорії «А», «Б» рентгенодіагностичних кабінетів, ізотопних лабораторій та ін.). Вимірює індивідуальну еквівалентну дозу фотонного випромінювання персоналу категорії «А», «Б».

Для потреб підприємств та установ, з метою обмеження опромінення від техногенно-підсилених природних джерел іонізуючого випромінювання та на виконання вимог «Норм радіаційної безпеки України» (НРБУ-97), ДСП 6.177-2005-09-02 «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України» лабораторія проводить випробування будівельних матеріалів та мінеральної будівельної сировини.

Лабораторія проводить радіологічні дослідження:

 • продуктів харчування, мінеральних вод на виконання вимог ГН 6.6.1.1-130-2006 «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів (137)Cs та (90)Sr у продуктах харчування та питній воді»;
 • лікарської рослинної сировини згідно вимог ГН 6.6.1-159-2008;
 • деревини та продукції з деревини на відповідність вимогам ГН 6.6.1-120-2005 "Гігієнічний норматив питомої активності радіонуклідів (137)Cs та (90)Sr у деревині та продукції з деревини";
 • паперу та паперової продукції згідно вимог Положення з радіаційного контролю картонно-паперової продукції;
 • виробів з полімерних та полімервмісних матеріалів на виконання вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби та конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги";
 • об’єктів довкілля (грунт, рослинність та ін.);

Здійснює радіологічні випробування води на вміст природних та штучних радіонуклідів згідно ДСТУ 4808:2007 та ДСанПіН 2.2.4-171-10. Також проводить дослідження радіаційних показників безпечності питної води для оформлення паспортів артезіанських свердловин на виконання наказу Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №145/84 від 06.04.2016р.

Завідувач лабораторії Колянчіков Ігор Павлович

Адреса: м.Львів, вул. Крупярська, 27,

Телефон: (032) 275-51-74.

Контактна інформація

ДУ «Львівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Графік роботи

ПН: 9:00 -18:00

ВТ-ПТ: 9:00 -17:00

Дні прийому директора

ПАВЛІВА РОМАНА МИХАЙЛОВИЧА

ПН: 15:00 - 17:00

ЧТ: 10:00 - 13:00

Атестат про акредитацію