Графік роботи:

ПН: 9:00 -18:00

ВТ-ПТ: 9:00 -17:00

                                                    Що потрібно знати для отримання послуги на умовах публічного договору (оферти)
 
  1. Публічний договір (оферта) може бути укладений з фізичною особою або суб’єктом господарювання, який не є юридичною особою (фізична особа-підприємець) та не є платником податку на додану вартість на умовах, визначених публічним договором, які не підлягають зміненню з боку Замовника. Публічний договір (оферта) укладається на ті види послуг, які надаються одноразово та безпосередньо в момент повної оплати рахунку-фактури.
  2. Публічний договір (оферта) укладається в усній формі із наданням письмових документів, які підтверджують прийняття сторонами на себе зобов’язань та їх виконання: рахунок-акт. Перед укладенням публічного договору (оферти) замовник має право ознайомитись з його умовами на офіційному веб-сайті Установи або у кутку споживача, де текст публічного договору разом із переліком послуг, які можуть бути надані на умовах оферти доступний для ознайомлення.
  3. Рахунок-акт видається Виконавцем на усне або письмове замовлення. Публічний договір вважається укладеним, а умови договору прийнятими замовником після повної оплати рахунку-акту та надання замовником документу, що підтверджує його оплату або після надходження коштів на поточний рахунок виконавця. Оплата за таким рахунком-актом вважається згодою Замовника з усіма умовами публічного договору (оферти).
  4. Замовник отримує результати досліджень або інших послуг у письмовій формі.
  5. Для отримання відповідної послуги, Замовник самостійно обирає її із переліку, завантажує та вдруковує рахунок-акт, вносить до нього свої персональні данні, або особисто звертається до Виконавця для отримання такого рахунку-акту на обрану послугу, після чого такий акт підлягає до оплати через установу банку чи в інший доступний для Замовника спосіб перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
  6. Після оплати такого рахунку-акту та його реєстрації у Виконавця останній приступає до виконання відповідного дослідження для Замовника.
  7. Послуга надається Замовнику протягом терміну визначеного методиками їх проведення, але не більше ніж 30 календарних днів з дня оплати такої послуги.

 

                                                                                 1) Cанітарно-гігієнічні дослідження

     1. Вода короткий хімічний і бактеріологічний аналіз (завантажити)
     2. Вода криниць бактеріологічний аналіз (завантажити)
     3. Вода криниць і джерел(завантажити)
     4. Вода криниць на нітрати(завантажити)
     5. Нітрати в ягодах, фруктах, овочах (завантажити)
     6. Повітря в квартирі (меблі, ремонти)(завантажити)
     7. Повітря в квартирі (продукти горіння) (завантажити)
     8. Ртуть в квартирі (завантажити)

                                                                                     2) Радіологчні дослідження

      1. Радіологічні дослідження будівельних матеріалів (завантажити)
      2. Радіологічні дослідження проб води (завантажити)
      3. Радіологічні дослідження харчування (завантажити)

                                                                                     3) Паразитологічні дослідження

      1. Дослідження крові на малярію та інші паразити крові з фарбуванням - 9 - 23,39(завантажити)
      2. Дослідженняна яйця та фрагменти гельмінтів, дослідження фекалій на личинки гельмінтів та патогенні кишкові найпростіші - 12- 46,92(завантажити)
      3. Дослідження на яйця та фрагменти гельмінтів, фекалій на личинки гельмінтів та патогенні кишкові ,періанального зскрібка на яйця гельмінтів - 15- 50,48 (завантажити)
      4. Дослідження періанального зскрібка на яйця гельмінтів - 11- 3,56 (завантажити)
      5. Дослідження фекалій на личинки гельмінтів - 10- 12,71(завантажити)
      6. Дослідження фекалій на патогенні кишкові найпростіші - 13 - 21,50(завантажити)
      7. Дослідження фекалій на яйця та фрагменти гельмінтів - 14 - 12,71(завантажити)
      8. Сумарна таблиця-Паразитологія (завантажити)

                                                                                    4) Вірусологічні дослідження

      1. Діагностика вірусного гепатиту В(HBcorAg IgM) (завантажити)
      2. Діагностика вірусного гепатиту В(HBsAg) (завантажити)
      3. Діагностика вірусного гепатиту В сумарні антитіла(HCV) (завантажити)
      4. Діагностика вірусного гепатиту А( Антиген ВГА Ag.) (завантажити)
      5. Вірус простого герпесу 1 та 2 типів (антитіла класу IgG) (завантажити)
      6. Вірус простого герпесу 1 та 2 типів (антитіла класу IgM )(завантажити)
      7. Діагностика інфекційного мононуклеозу(епштейн бар IgМ) (завантажити)
      8. Напруження імунітету до кору(КІР IgG.) (завантажити)
      9. Діагностика кору (КІР IgM.) (завантажити)
      10. Напруження імунітету до краснухи(Краснуха IgG) (завантажити)
      11. Діагностика краснухи(Краснуха IgM) (завантажити)
      12. Діагностика рота вірусної інфекції(ротавірус Ag.) (завантажити)
      13. Діагностика токсоплазмозу(токсоплазма IgG )(завантажити)
      14. Діагностика цитомегаловірусної інфекції(цитомегаловірус IgМ) (завантажити)

                                                                                5) Дослідження особливо небезпечних інфекцій

      1. Бактеріологічне дослідження із застосуванням імуноферментного аналізу (виявлення антитіл Ig M, Ig G до борелій)(завантажити)
      2. Виявлення збудників природно-осередкових інфекцій в об'єктах довкілля (виявлення збудника хвороби Лайма в кліщі)(завантажити)
      3. Бактеріологічне дослідження із застосуванням імуноферментного аналізу (виявлення антигену вірусу кліщового енцефаліту)(завантажити)
      4. Бактеріологічне дослідження із застосуванням реакції непрямої гемаглютинації (виявлення антитіл до кишкового ієрсиніозу в крові)(завантажити)
      5. Бактеріологічне дослідження із застосуванням імуноферментного аналізу (виявлення антитіл Ig M, Ig G до борелій, антитіл Ig M до вірусу кліщового енцефаліту в крові)(завантажити)
      6. Бактеріологічне дослідження із застосуванням реакції мікроаглютинації лептоспір (виявлення антитіл до лептоспір в крові)(завантажити)
      7. Бактеріологічне дослідження із застосуванням ланцюгової полімеразної реакції (методом флюоресценсії) (виявлення ДНК лептоспір)(завантажити)
      8. Виявлення наявності ботулінічного токсину в реакції нейтралізації на білих мишах(завантажити)
      9. Дослідження на бруцельоз в реакції аглютинації (виявлення антитіл до збудника бруцельозу в крові)(завантажити)

                                                                                       

                                                                             6) Бактеріологічні дослідження

 1. Виявлення бак забруднення середовища життєдіяльності людини методом змивів(завантажити)
 2. Загальне мікробне число(завантажити)
 3. Дослідження води водопровідної (короткий аналіз)(завантажити)
 4. Ідентифікація збудників дифтерії(завантажити)
 5. Ідентифікація збудників кашлюка(завантажити)
 6. Ідентифікація мікроорганізмів кишкових інфекцій(завантажити)
 7. Ідентифікація грибів(завантажити)
 8. Ідентифікація менінгококової інфекції(завантажити)
 9. Ідентифікація Псевдомонад(завантажити)
 10. Ідентифікація Стафілококової інфекції(завантажити)
 11. Ідентифікація Стрептококів(завантажити)
 12. Профілактичне обстеження(завантажити)
                                                                                  7) Дезінфектологічні дослідження
 1. Вода в колодязі(завантажити)
 2. Дезінфекція поверхонь(завантажити)
 3. Дезінфекція туалетів(завантажити)
 4. Камерне_книжки(завантажити)
 5. Камерне_речі(завантажити)
 6. Протипедикульозна обробка(завантажити)
 7. Санобробка в санпропускнику(завантажити)