Графік роботи:

ПН: 9:00 -18:00

ВТ-ПТ: 9:00 -17:00

Порядок укладення публічного договору (оферти) та розрахунки за ним (Наказ №212-в від 02.12.2016)

Публічний договір (оферта) може бути укладений з фізичною особою або суб’єктом господарювання, який не є юридичною особою (фізична особа-підприємець) та не є платником податку на додану вартість на умовах, визначених публічним договором, які не підлягають зміненню з боку Замовника. Публічний договір (оферта) укладається на ті види послуг, які надаються одноразово та безпосередньо в момент повної оплати рахунку-фактури.

Публічний договір (оферта) (завантажити) укладається в усній формі із наданням письмових документів, які підтверджують прийняття сторонами на себе зобов’язань та їх виконання: рахунок-фактура та акт здачі-приймання наданих послуг. Перед укладенням публічного договору (оферти) замовник має право ознайомитись з його умовами на офіційному веб-сайті Установи або у кутку споживача, де текст публічного договору в обов’язковому порядку повинен бути доступний для ознайомлення

Рахунок-фактура видається виконавцем на усне або письмове замовлення. Публічний договір вважається укладеним, а умови договору прийнятими замовником після повної оплати рахунку-фактури.

У випадку перерахування коштів за рахунком-фактурою при укладенні публічного договору через установу банку на поточний рахунок Виконавця, договір вважається укладеним після надання Замовником документу, що підтверджує оплату рахунку-фактури або після надходження коштів на поточний рахунок Вконавця.

Замовник отримує результати досліджень або інших послуг у письмовій формі.

За результатами наданих послуг складається та підписується Сторонами Акт здачі-приймання наданих послуг. (завантажити)

Таким чином - одноразові платні послуги надаються на основі добровільного прийняття публічної оферти з веб-сайту Центру фізичною особою або підприємцем, який не є платником податку на додану вартість, шляхом перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою до даної оферти, ксерокопія квитанції про оплату якого подається особисто, надсилається поштою або скан-копія квитанції про оплату якого надається засобами електронного зв’язку/пошти, надходження яких реєструється у встановленому Інструкцією з діловодства порядку.

Вартість одноразових послуг (робіт), розрахована згідно з діючим тарифом/прейскурантом (калькуляцією) бухгалтером Центру (відокремленого структурного підрозділу) на основі типового для даної оферти Переліку досліджень і робіт, вказана у оферті та рахунку-фактурі, що додається до неї.

Датою проведення оплати є дата поступлення грошових коштів на р/р Центру (відокремленого структурного підрозділу Центру).

Відповідний публічний договір з замовником вважається укладеним, а умови оферти прийнятими замовником після надходження оплати по рахунку-фактурі на відповідний поточний рахунок Виконавця.

Письмовий публічний договір з зазначенням паспортних даних та індивідуального податкового номера замовника, відповідний оплаченому замовником рахунку-фактурі, може бути наданий замовнику при відборі проб чи виконання робіт на місці.