Графік роботи:

ПН: 9:00 -18:00

ВТ-ПТ: 9:00 -17:00

Цей порядок стосується відносин між Державною установою «Львівський обласний лабораторний центр Міністерства охороно здоров`я України» (далі ДУ «Львівський ОЛЦ МОЗ України» або Виконавець) та юридичною або фізичною особою (Замовником) у сфері надання платних послуг на договірній основі.

Прийом замовників здійснюється за адресою – м. Львів, вул. Круп’ярська, 27, тел. 275-60-31, 275-60-61, електронна пошта Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. згідно з графіком роботи установи.

Прийом заявок з надання послуг здійснюються також за адресами відокремлених структурних підрозділів ДУ "Львівський ОЛЦ МОЗ України".

Платні послуги надаються відділами, відділеннями та атестованими в установленому законодавством порядку лабораторіями Центру та його відокремлених структурних підрозділів на підставі укладеного з Замовником договору (типові форми договорів) або прийняття замовником публічної оферти (договір оферти).

Вартість платних послуг визначається чинним на період дії договору нормативно-правовим актом, що визначає тарифи (ціни, прейскуранти) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату.

Документи з надання платних послуг за договорами:

  • заява на надання послуг (рахунок-фактура у разі акцепту публічної оферти),
  • Програма проведення досліджень (Перелік досліджень і робіт для публічної оферти),
  • примірник договору (договір публічної оферти),
  • Акт прийому-передачі наданих послуг

Виконавець в кожному конкретному випадку (в разі необхідності) має право вимагати від Замовника надання необхідної для належного проведення лабораторних досліджень та замірів додаткової інформації, передбаченої в чинних нормативно-правових актах, що регулюють правовідносини у сфері санітарно-епідеміологічного благополуччя.

Фінансування робіт і послуг проводиться за попередньою оплатою їх вартості замовниками, що не фінансуються з бюджету. Моментом початку надання послуг за плату є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Центру або дата підписання договору замовником, що фінансується з бюджету.

Виконанням зобов’язання з надання послуг є передача виконавцем Замовнику заключного документу (протоколу дослідження, тощо) при наявності повної оплати послуг та підписання сторонами акту прийому-передачі наданих послуг.

Порядок укладання письмового договору з замовником

Платні послуги надаються на основі добровільного подання юридичними і фізичними особами - замовниками письмової заяви про надання платних послуг шляхом укладення договору з Центром про надання платних послуг.

У випадку зміни чинного законодавства України, що призвело до збільшення вартості послуг, що надаються Центром, Центр має право відповідно збільшувати вартість послуг, що вказана у договорі, шляхом укладення додаткової угоди із замовником послуг.

Оплата Замовником послуг (їх частини) здійснюється на підставі договору про надання платних послуг або виставленого на його підставі рахунку протягом строку, встановленого у договорі.

Розрахунки за послуги здійснюються у національній валюті України в безготівковій формі шляхом перерахування коштів з поточного рахунку Замовника на поточний рахунок Центру. Датою проведення оплати є дата поступлення грошових коштів на розрахунковий рахунок Центру

Рішення про прийняття заяви до виконання та укладення договору на надання платних послуг приймає директор Центру або уповноважені ним особи (заступники, керівники відокремлених структурних підрозділів, тощо)

У випадку прийняття заяви до виконання та укладення договору із Замовником, складається Програма проведення досліджень і робіт, а бухгалтер Центру (відокремленого структурного підрозділу) на її основі проводить розрахунок вартості послуг (робіт) згідно з діючим тарифом/прейскурантом (калькуляцією).

Проект договору складається за типовою формою

У випадку надання частини послуг згідно чинного договору, укладеного на тривалий період, у заявці на надання окремих видів (частини) послуг у конкретному календарному періоді має бути посилання на укладений договір (номер, дата).

Порядок прийняття замовником оферти та укладення публічного договору

Одноразові платні послуги надаються на основі добровільного прийняття публічної оферти з веб-сайту Центру фізичною особою або підприємцем, який не є платником податку на додану вартість, шляхом перерахування коштів згідно з рахунком-фактурою до даної оферти, ксерокопія квитанції про оплату якого надсилається поштою або скан-копія квитанції про оплату якого надається засобами електронного зв’язку/пошти, надходження яких реєструється у встановленому Інструкцією з діловодства порядку.

Вартість одноразових послуг (робіт), розрахована згідно з діючим тарифом/прейскурантом (калькуляцією) на основі типового для даної оферти Переліку досліджень і робіт, вказана у оферті та рахунку-фактурі, що додається до неї.

Розрахунки за послуги здійснюються у національній валюті України шляхом перерахування замовником коштів на поточний рахунок Центру. Датою проведення оплати є дата поступлення грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

Відповідний публічний договір з Замовником вважається укладеним, а умови оферти прийнятими Замовником після надходження оплати рахунку-фактури на поточний рахунок спеціального фонду Виконавця.